Prezentujte se na golfových turnajích CODEXIS® Golf Tour také! Golfové turnaje jsou vynikající příležitostí k proagaci značky, proto neváhejte a využijte možnost představit vaší společnost nebo produkt na této akci. Více informací vám podá pořadatel turnajů.

Kontaktujte nás

Codexis

CODEXIS® je výjimečný právní informační systém, jedinečný zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil také uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, a také související odborné Literatury.

www.codexis.cz

NovaVoice®

oceněn Česká hlava 2009 a Křišťálový disk Invex 2008

  • PŘEPISUJE MLUVENÉ SLOVO do písemné podoby
  • NovaVoice® přepíše i TEXTY NAMLUVENÉ DO DIKTAFONU
  • Pracuje na stolním PC i NOTEBOOKU
  • Dosahuje 98% ÚSPĚŠNOSTI rozpoznání slov
  • NÁVRATNOST investic DO 1 ROKU
  • NovaVoice® ŠETŘÍ pracovní čas AŽ o 33 %

www.ccnovasoft.cz

FINE Propag

Přímý výrobce exkluzivních prezentačních systémů, expert na POS a velkoplošný tisk, dodavatel VIP dárkových předmětů. Rychlé dodání, 100% kvalita, 5ti letá záruka.

www.fine-propag.cz

ANAG

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Činnost společnosti je zaměřena především do tří oblastí:
•  vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas,
•  vydávání odborných časopisů,
•  pořádání seminářů.

Produkty společnosti jsou zařazeny zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj.  Na webových stránkách je veden i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů.

www.anag.cz

Brands&Stories

Brands&Stories je odborný časopis o značkách, konceptech kamenných obchodů a POP-marketingu.

Je koncipován do dvou částí: Brands a Stores. Cílem části Brands je zaujmout čtenáře příběhy značek, jejich filozofiemi, zajímavostmi a novinkami. Kdo si přečte příběh, zapamatuje si ho a vnímá značku jako známou, sympatickou. Znalost příběhu pozitivně ovlivní jeho volbu mezi konkurenčními značkami. V každém vydání se představuje několik značek, vždy však exkluzivně pouze jedna z konkurenční komodity. Prezentované značky jsou nejen světově známé, ale snahou je představovat na stranách časopisu i značky české. A to jak ty, které založil už předek současného vedení či značky vzniklé před několika málo lety. Oborové hranice jsou neomezené.

Brands&Stories vychází 5 krát ročně a je distribuován jako direct mail v tištěné formě na stoly marketingových manažerů, brand manažerů, majitelů a ředitelů firem.

w.b-s-c.cz

Bulletin Advokacie

Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora jako odborný časopis pro právní praxi se zvláštním zaměřením na problematiku právních služeb poskytovaných advokáty a na advokátní stavovské předpisy. Do časopisu přispívají zejména advokáti, pracovníci justičních složek a právní teorie. Kromě odborných pojednání přináší pravidelně zprávy mj. o činnosti orgánů advokacie, vybranou judikaturu, informace o obsahu domácích odborných periodik, o mezinárodních vztazích a o advokacii v zahraničí.
Vedle pravidelných čísel vychází každoročně zpravidla dvě až tři zvláštní čísla - zejména příručky pro různé oblasti právní praxe. Časopis má tč. náklad dvanáct tisíc výtisků. Rozesílá se zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, státním zastupitelstvím a řadě jiných odborných míst včetně zahraničních.
Bulletin advokacie byl v anketě Karlovarských právnických dnů oceněn 5x jako nejlepší právnický časopis v České republice (v letech 1994, 1998, 1999, 2001, 2002).

www.cak.cz

eLAW.CZ

Internetový právní portál.

www.elaw.cz

GRADA

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.
V produkci společnosti jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

www.grada.cz

Lobby

Společnost Lobby Česká republika byla založena v roce 1999 za účelem vydávání časopisu Lobby, který má za cíl prosazovat zájmy podnikatelů a manažerů a usilovat o zlepšování podnikatelského prostředí. Dalšími aktivitami je pořádání pracovních, společenských či sportovních akcí, mezi které patří například diskusní setkání s osobnostmi z politické a hospodářské sféry, od r. 2000 každoročně prestižní Reprezentační ples podnikatelů a manažerů v Obecním domě v Praze (www.lobby.cz/ples.html) nebo od roku 2003 golfové turnaje (Lobby VIP Cup, od roku 2007 Lobby Tour). Společnost Lobby Česká republika je členem Hospodářské komory ČR.

www.lobby.cz

Právní prostor.cz

Právní prostor.cz je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (právníci, advokáti, notáři, soudci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci veřejné správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci práva.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

www.pravniprostor.cz

vz24.cz

Zpravodajský portál vz24.CZ informuje o aktuálním dění ze světa veřejných zakázek v České republice. Součástí obsahu je přístup do přehledného Katalogu veřejných zakázek, který čerpá z dat uveřejněných v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ). Registrovaný čtenář najde na vz24.cz komplexní pohled na celou problematiku z oblasti veřejných zakázek, a to pomocí názorů odborníků, monitorováním novinek v legislativě, studiemi atd., a tak umožňuje čtenáři jednoduchou a přehlednou orientaci v celé oblasti veřejných zakázek

www.vz24.cz